Rólunk

A Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal kitüntetett Messzehangzó Tehetségek Alapítvány független, önfenntartó, alulról jövő kezdeményezésként, 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy szociokulturálisan hátrányos helyzetű, felső tagozatos és középiskolás gyermekeket – teljesen ingyenesen – iskolán kívüli tehetséggondozó programokban részesítsen. 10 éve támogatjuk a korosztályukból kiemelkedő képességgel bíró, nehéz körülmények között élő 12-18 éves határontúli és magyarországi gyermekek tehetségfejlesztését. A tehetségfejlesztő munkát képzett szakemberek és önkéntesek végzik.

A több elismeréssel is díjazott, pszichológus szakemberek bevonásával kialakított tehetséggondozó program három fő területre helyezi a hangsúlyt – a művészetekre, a természettudományokra és az informatikára. A tehetségfejlesztés során kiemelt szerepet kap az egyéniség, személyiség, valamint célzottan önismereti, személyiségfejlesztő tematikájú programokat is kínálunk.

Az eddigi tehetséggondozás során 24 táborban 760 gyermeket táboroztattunk, közel 1500 gyermek vett részt év közbeni tematikus programjainkban és 105 kiemelkedő képességű fiatalt tehetség-támogatási rendszerünkben anyagilag is segíthettünk.Az alapítók gondolatai

2008 egy októberi estéjén ezeket a gondolatokat vetette papírra Karagich István, a Messzehangzó Alapítója: “…Hisszük, hogy nem csak elképzeltünk egy tábort, hanem Barátaink, Támogatóink, Önkénteseink segítségével a felépített Tábor, mint közösségi élményt formáló műhely mutathat segítő esélyt a későbbiekben is a gyermekek számára önmaguk és környezetük alaposabb megismerésére. Reméljük, ezek az élmények segíthetnek építeni hitüket, hogy érdemes keresniük és megragadniuk a lehetőséget az érvényesüléshez.”

Korunk üzletembere hajszolja az érvényesülést, a sikert, mindennapjait és erejét annak elérésének alárendelve. De az érvényesüléshez vezető úton a legfontosabb feltétel a lehetőség.

A tőkepiacon dolgozó szakemberként abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy az 1990 után újjászerveződő hazai pénzpiacon csupán erőmnek, ambícióimnak és a tanulás iránti vágyamnak volt kérdése, számos korombeli fiatallal együtt, élek-e a szakmai fejlődés és az érvényesülés lehetőségével. Volt módom és lehetőségem megtanulni a szakmát. Volt lehetőségem megtanulni, hogy az üzlet felelősség. Nem csak saját magunk, de környezetünk iránt is.

Gyakran nehéz a siker utáni hajszában megálljt parancsolni magunknak, körbenézni egy pillanatra és más szemszögből is megnézni, sőt látni a környezetünket… Használnunk a megtanult felelősséget, s látnunk azokat, akik nem lehettek olyan szerencsések, mint mások…

Magyarországon gyermekek ezreinek nem adatik meg a lehetőség, a táborozás lehetősége, mely iskolás korunkban a közösségi élmények alapjait jelentette a mai 30-40 éves korosztálynak. Talán anyagi erőinkkel, tapasztalatunkkal, jó szándékkal, s önzetlen tettekkel megteremthetjük a feltételeit ezen gyermekek egy részének a táboroztatására.

Elhatároztuk, hogy létrehozunk egy Tábort tehetséges, hátrányos szociális helyzetű kisiskolás korú gyermekek, egy-egy hetes nyári vendégül látására, számukra a hétköznapjaikban nehezen elérhető nyaralási és önképzési lehetőséget teremtve. Remélve, hogy ez az egy hét, mely a sport, a játék, a művészet jegyében, szakképzett pedagógusok részvételével segíti Őket maradandó élményhez, talán többet is jelent majd, mint hét nap nyaralást.

Hisszük, hogy nem csak elképzeltünk egy tábort, hanem Barátaink, Támogatóink, Önkénteseink segítségével a felépített Tábor, mint közösségi élményt formáló műhely mutathat segítő esélyt a későbbiekben is a gyermekek számára önmaguk és környezetük alaposabb megismerésére.

Reméljük, ezek az élmények segíthetnek építeni hitüket, hogy érdemes keresniük és megragadniuk a lehetőséget az érvényesüléshez.

Elismeréseink

 • 2008 óta regisztrált kistérségi tehetségpont vagyunk, ezáltal a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez tartozunk.
 • 2010-ben szervezetünk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont minősítést kapott.
 • Az Alapítvány szakmai tevékenysége a Magyar Géniusz Program szakmai zsűri értékelése alapján bekerült a 10 példaértékű tehetségsegítő program közé.
 • 2011-ben az Európai Unió Magyar Elnöksége által megrendezett Első Európai Tehetségnapon Alapítványunk bemutathatta tehetséggondozói tevékenységét.
 • 2013-ban részt vettünk a Tehetséglabirintuson.
 • 2014-ben tehetséggondozó programunk regionális, kiválóan akkreditált minősítést kapott.
 • 2015-ben a Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye lettünk.
 • 2016-ban elnyertük a „Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért” díjat mint kiváló tehetséggondozó szervezet.
 • 2018-ban tevékenysége alapján országos hatáskörű, kiválóan akkreditált tehetségpont minősítést kapott és felvételt nyert az Európai Tehetségpont hálózat tagjai közé
 • 2018-ban felvételt nyert az  Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületébe, ez által Etikus Adománygyűjtő Szervezetként működik és a Testület Etikai Kódexének rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és betartja azokat.

Szervezet

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány vezető tisztségviselői

 • A Kuratórium elnöke: Karagich István
 • A Kuratórium tagjai: Cselovszki Róbert, Wolf László, Dr. Rybaltovszki Péter
 • A Felügyelő Bizottság tagjai: Katona Ildikó, Dr. Kis Bernadett, Bácskai Andrea, Dr. Mirnics Zsuzsanna
 • Szakmai Tanácsadó Szervezet tagjai: Kormos Zsuzsanna, Surapka Borbála

Elérgetőségek

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
1011 Budapest
Hunyadi János út 13.

 

Benedek Nóra, programkoordinátor:
06-20-665-99-93
program[at]messzehangzo.org

 

Vígh Mónika, civil szervezet vezető:
vigh.monika[at]messzehangzo.org