A táborok tematikája

A táborban töltött öt nap programjai egy sajátos ívet írnak le. A gyermekek „valahonnan” érkeznek, így be kell vezetni őket a tábor világába és „valahova” hazaérkeznek, így tudni kell őket visszavezetni is.

A tábori programok is térítésmentesek, amely tartalmazza a résztvevő gyermekek számára busz transzfer biztosítását, továbbá a napi ötszöri étkezést, fürdőszobás szálláshelyet, és a tehetséggondozó programokat is.

Művészeti tábor

A program összeállításakor arra törekedtünk, hogy olyan sokszínű programsort kínáljunk a gyermekeknek, amely nem emel ki egyetlen területet sem a művészetekből, hanem lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy ismereteket, tapasztalatokat gyűjtsenek a művészetek szerteágazó területeiről. Így például a néptánc, a monda, a népdal, a különböző kézműves technikák, a dráma, a népi játékok, szellemi tornák, mind megtalálható a programok között.

A gyermekekben rejlő talentum kibontakoztatása mellett szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy a programok során a lehető legnagyobb önismeretre tegyenek szert a tábor résztvevői.

Alapítványunk a kiterjedt tehetséggondozói tevékenységét önkéntes alapon tevékenykedő TUDOROK-kal végzi.

Feladatunknak érezzük, hogy az iskolán kívüli tehetségfejlesztő programjainkban teremtsünk lehetőséget az új tanulásszervezési formák az új módszerek és eszközök alkalmazására a változóban lévő pedagógus szerep és feladatkör gyakorlati alkalmazására.

Lélektúra – önismereti kamasztábor

2016-ban első alkalommal szerveztük meg önismereti Lélektúra Táborunkat, hogy az általános iskolásoknak nyújtott tehetségprogramban felnövekvő 15-16 éves korosztály számára 7 napos intenzív tehetség- és személyiségfejlesztő program keretében nyújtsunk lehetőséget az elmélyülésre. Célunk az önismereti készségek kialakítása, fejlesztése és megerősítése volt, a csoport támogató hatása által. A sikerrel zárult táborunkat 2017 nyarán is megrendezzük Csillagtúra elnevezésű évközi önismereti programsorozatunk záróeseményeként.

Táborinduló, szimbólumok

A META már megalakulásakor lelkes, önkéntes szövegíró és zeneszerző segítségével elkészítette a tábor „himnuszát”. A gyermekek és a felnőttek minden este, kört alkotva, kézen fogva énekelik. A sárkány embléma az Alapítvány logója, amely kifejezi az oltalmat, segít abban, hogy bölcsekké és megfontoltakká, céltudatosakká legyünk, mindig felfelé törekszik. A tábortánc minden évben az aktuális témának megfelelően készül el. Kis szervezeti egységekből indul ki és a tánc végéig folyamatosan szerveződik nagy összefogássá alakul, így a körforma a tánc végén mindig az összetartozást, az egységet közvetíti. A kis szervezeti egységeknek (család, kutatócsoport) saját indulója, vagy verse, zászlója, és jurtája van, amely a kisebb, zártabb csoporthoz való kötődést közvetíti. Minden gyermek az első napon egy sárkány formájú névjegykártyát készít magának.

Messzehangzó Tábor Himnusz: Papírsárkány 

Kattints a szövegért >>

Korábbi táborainkról

Idei csapatépítő-személyiségfejlesztő táborunkban 15 fő, 15-18 éves fiatal vett részt. A program célja az volt, hogy olyan közösséget teremtsünk, ahol a középiskolások megtapasztalhatják a csapat, az együttműködés erejét, ezen belül kibontakoztathatják egyedi ötleteiket, kreativitásukat. Tovább>>

Az alapítvány 2017.évi táborainak tematikája a tűz és föld őselemek köré szerveződött. Két táborban, 2 természettudományos és 3 művészeti műhelyben dolgoztak együtt a felső tagozatos diákok. A művészeti táborral párhuzamosan zajló CsapatMunka kamasztábor középiskolás résztvevő is bekapcsolódtak a felsősök táborába, ahol projektfeladatként szabadidős programokat szervezetek a „kicsiknek“. Tovább>>

Az alapítvány 2016-os természettudományos és művészeti tehetséggondozó táborának az orfűi Mecseki Diákszállás adott otthont. A tábor tematikáját két őselem, a víz és a levegő alkotta. Az azonos témakörben kiírt pályázatra szép számmal érkeztek anyagok természettudományos és művészeti megközelítésben egyaránt. A legszínvonalasabb pályaművek készítői mellett tanévközi versenyeken sikeresen szereplő fiatalok alkották a tábori diákközösséget. Az idei évben először nemzetközi lett a tábor, hiszen határon túli magyar gyerekek is sikeresen pályáztak a részvételre. A szakmai műhelyek projektmódszerrel dolgozták fel a tematikát felnőtt segítők, szakemberek facilitálásával. Tovább>>

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány új kezdeményezéseként 2016-ban első alkalommal szerveztük meg önismereti Lélektúra Táborunkat, melyet a korábbi évek tematikus táboraiban az akkor még felső tagozatosokként résztvevő, mostanra középiskolássá nőtt korosztály igényei hívtak életre. Tovább >>
A 2015-ös Messzehangzó Táborok Egyházaskozáron, párhuzamosan zajlottak. „Élménycunami“ című, a tábori hétről, vendégeinkről és műhelymunkákról szóló részletes beszámolónkat az alábbi linkre kattintva olvashatják.
Tovább >>
A művészeti tehetséggondozó táborban az alkotóműhelyek művészeti áganként szerveződve végzik a projekt tevékenységet (dráma, média, tánc, klasszikus ábrázoló művészet). Tovább >>
Magyarország géniuszai az ifjú tehetségekért, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány nyári, ingyenes tehetséggondozó táboraiban Tovább >>
Messzehangzóan sikeresen zajlottak az Alapítvány tehetséggondozó tematikus táborai. Tovább >>
Messzehangzóan sikeresen zajlottak az Alapítvány tehetséggondozó tematikus táborai. Tovább >>
A Messzehangzó életében eljött végre az a pillanat, amikor első családi táborát megszervezhette a több éve mentorált gyermekei, szüleik és testvéreik számára. Tovább >>
A Művészeti táborban az ókori görög kultúra világába tettünk „kalandozó utazást” az általános iskolás, ábrázolásban, énekben, irodalomban, táncban, zenében tehetséget mutató gyermekekkel. Tovább >>
Az idei nyár az olimpiai eseményektől volt hangos, így a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány is ennek jegyében tervezte meg a Sport táborát. Tovább >>
Társadalmi szükséglet: “A konkrét természettudományos szaktárgyi ismeretek mellett nagyobb szerepet kapnának a mindennapjainkban megjelenő, gyakran több tudományterülethez kapcsolódó, gyakorlati, életszerű kérdések, problémakörök, beleértve a társadalmi – környezeti – egészségvédelmi vonatkozásokat.” – Dr. Ádám Péter Pécsi Tudományegyetem Elméleti Fizika Tanszék Tovább >>
2011 nyarán immár negyedik éve szerveztük meg tehetséggondozó táborainkat a rászorult gyermekek számára a már megkedvelt helyszínen, Hetényegyházán, a Vackor-Vár Erdei Iskolában. Tovább >>
2010 nyarán is a már megkedvelt helyszínen, Hetényegyházán, a Vackor-Vár Erdei Iskolában rendeztük meg tehetséggondozó táborainkat. A csodálatos természeti környezet kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a városi gyermekek a felfedezéssel és a kutatással járó kihívásokat, élményeket a legteljesebben élhessék meg.

Tovább >>

A 2009-es tábor helyszíne Hetényegyházán, a Vackor-Vár Erdei Iskola, nagyon jó választás volt. A szállás minősége és a környezet, ideális feltételeket nyújtott. Tovább >>
A Messzehangzó Tábor Alapítvány első sport tehetséggondozó táborának megrendezése (2008. július 28- 2008. augusztus 1.) Sipító Pihenőpark (2721 Pilis, Vogyiszka dűlő 4.) hatalmas eseménynek számított. Tovább >>