Tevékenységi körök

  • Tehetségazonosítás
  • Tehetséggondozás
  • Tehetség tanácsadás
  • Önkéntes menedzsment
  • Képzés
  • Rendezvények
  • Kiadványok
  • Együttműködés, hálózatépítés

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy a szociokulturálisan hátrányos helyzetű, korosztályukból kiemelkedő képességű gyermekeket olyan tudáshoz juttassa, amelyet más körülmények között nem, vagy nehezen tudnának megszerezni, a rászorultság okán teljesen ingyenesen, tematikus tehetséggondozó programban részesítse. Művészeti tehetségfejlesztő programjának (nyári tábor, évközi fejlesztő programok, ösztöndíj program) elsődleges célja, hogy a mindennapi élet nehézségeivel megküzdő gyermekek felfedezzék, felismerjék a bennük rejlő képességet, lehetőségük legyen és merjék bátran kipróbálni magukat és a megszerzett tudásukat használják a kreativitásuk megjelenítésére, hogy az előttük álló lehetőségeket a leghatékonyabban tudják kihasználni és kreatív, kiegyensúlyozott személyiségű alkotói lehessenek a társadalmunknak. Épüljön tudásuk a nemzeti gyökerekre, megismerve és újra fogalmazva azt.

Az iskolán kívüli tehetséggondozásban három fő területre helyezzük a hangsúlyt – a művészetekre, a természettudományokra és – az idei évtől kezdve – az informatikára. A családi, a nyári táborok a folyamatos évközben zajló – Országjáró művészetek, természettudományok – tehetséggondozó programok, illetve az ösztöndíj jelentik a speciális fejlesztési lehetőséget. Az eddigi tehetséggondozás során 890 gyermek tehetségmutatóinak felmérése, 15 táborban 550 gyermek táboroztatása, közel 450 gyermek, év közbeni tematikus programban való részvétele, és 38 ösztöndíjazása zajlott.

A 100%-ban magyar, független, alulról jövő kezdeményezésű, önfenntartó Alapítvány számára nagy öröm, hogy saját fejlesztésű módszertani munkáját a szakma több ízben is komoly elismerésben részesítette. Így 2008 óta regisztrált Kistérségi Tehetségpont vagyunk, ezáltal a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez tartozunk.

2010-ben szervezetünk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont minősítést kapott. Az Alapítvány szakmai tevékenysége a Magyar Géniusz Program szakmai zsűri értékelése alapján bekerült a 10 példaértékű tehetségsegítő program közé. (www.geniuszportal.hu; Tehetségkönyvtár). Az Európai Unió Magyar Elnöksége keretében megrendezett, Első Európai Tehetségnapon, 2011-ben Alapítványunk mutathatta be, teljes körű tehetség gondozói tevékenységét. 2013-ban a Nemzeti Tehetségnapon Alapítványunk is alkotója volt a Tehetséglabirintusnak, 2014 – ben tehetséggondozó programunk regionális, kiválóan akkreditált minősítést kapott. 2015-től a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány a Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye,szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítunk az egyetem hallgatói számára, melynek során értékes tapasztalatokat szerezhetnek pedagógus mentor szakmai iránymutatása mellett. 2016-ban Alapítványunk elnyerte a „Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért” díjat mint kiváló tehetséggondozó szervezet. A díj forrását biztosító Nemzeti Tehetség Program fő célkitűzése, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a hazai és határon túli magyar, vagy magyarországi nemzetiségi szakembereket munkájuk során kiemelkedően sokat tesznek a nemzet tehetségeinek kibontakoztatása érdekében.

 

English

The Messzehangzó Talent Foundation has been established in 2008 in Hungary as a non-profit organization. The purpose of the foundation is to create equal opportunities for promising talents in need on a long term basis.  The primary focus is on the socio-culturally disadvantaged talented (either in arts, sciences, it) young people at school age.

We provide free, extracurricular, complex programmes in order to support the talented young people (12-18 yrs) in need. Each year we organize summer camps on the field of sciences, arts, and personal development. Between 2008–2017, 610 children have attended the camps. 100% of the participants came from a disadvantaged background. During the past 10 years, 53  young people are granted a scholarship of the foundation. More than 1100 young people are given the possibility to take part on the regularly organized thematic events, courses, and workshops. All our services are for free.

The foundation has been a registered Subregional Talent Point since 2008, we belong to the Association of the Hungarian Talent Development Organizations. We were given Excellently Accredited Talent Point qualification in 2010. Professional activity of the Foundation was added in the 10 exemplary talent development programs based on the assessment of the Hungarian Genius Program (www.geniuszportal.hu; Talent library). Our Foundation was given the possibility in 2011 to show its complete talent management activity at the First European Talent day organized by the Hungarian presidency of the European Union. We were also the creator of Talent Labyrinth of the National Talent Day in 2013, and our talent management program was given regional, excellently accredited qualification in 2014. Our Foundation, as an outstanding talent management organization, gained “Bonis-Bona – for the talents of the nation” in 2016.