Miért fontos a kezdeményezés?

adatkaland-logoNapjainkban Magyarországon az informatika és az internet nagymértékben átszövi a fiatalok, gyerekek életét: a „számítógépezés”, nemcsak mint népszerű hobbi van jelen életükben, de az iskolai feladatok, továbbtanulással kapcsolatos ügyintézés is digitálisan zajlik. A mai számítástechnikai oktatás az elméleti és gyakorlati alapok átadásával alapoz a további gyakorláshoz, tökéletesítéshez szükséges, mindenki számára feltételezhetően elérhető, megfelelő informatikai háttérre. Azoknak a fiataloknak, akiknek családi háttere (szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek, gyermekotthonok lakói) nem tudja biztosítani az otthoni számítástechnikai eszközök használatát és a további tudásbővítő lehetőségeken való részvételt, nincs lehetőségük a közoktatási kereteken túl bővíteni és használni az informatikai ismereteiket, ezáltal további lemaradásokra tesznek szert ezen a tudományterületen, ami bizonyítottan pályaválasztásukra, s így hosszú távon egész életükre is kihat. A szűkös iskolai tanrend informatikai óraszámába a tanultakhoz szorosan kapcsolódó témák, napjaink fontos és aktuális kérdései (például felelős digitális viselkedés és döntéshozás, etikus internethasználat, a digitális világ kockázatainak és lehetőségeinek felmérése) már nem férnek bele.

Az AdatKaland célja

Projektünk célja, hogy a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek digitális tudáshoz való hozzáférését és digitális írástudását javítsa, így csökkentve a helyzetükből adódó, a digitális világ területén érezhető lemaradásukat. A program hiánypótló lehetőséget nyújt számukra az informatikai világképük tágításához, az infokommunikációs társadalomban elengedhetetlen tudás megszerzéséhez és gyakorlati alkalmazásához, valamint hasznos segítséget ad középiskolai jelentkezésükhöz, iskolaválasztásukhoz is, ezzel megalapozva jövőjüket és hosszú távon javítva életminőségüket. A programban és alapítványunk hosszú távú céljai között kiemelten szerepel a célcsoport digitális írástudásának fejlesztése, a 21. századi készségek és képességek megszerzésének elősegítése és a jövő tervezéséhez szükséges lehetőségek biztosítása. Az ebbéli tudás felbecsülhetetlen értékkel bír és nemcsak a középiskolai, de később akár a felsőoktatási továbbtanulásra, és pályaválasztásra, sőt, akár munkavállalásra is kihat.

A program felépítése

A 2016/17-es tanévben 7. osztályos korosztálynak szóló műhelyfoglalkozás-sorozat az általános iskolai informatika tanrendre épül, gyakorlati tudást átadó modulokból áll. Azokat a témákat célozzuk meg, amik az informatikából ténylegesen ezt a korosztályt érintik, s a gyerekek számára új, de az iskolai tanagyagot kiegészítő információkat, a mindennapi életben, iskolai feladataikhoz, illetve továbbtanulásukhoz, projektekre, programokra való jelentkezésekhez hasznos tudást nyújtanak. Minden alkalom 4 órás, interaktív, könnyen befogadható, gyakorlati foglalkozást jelent. Programunk 2016. októberétől indul a komlói Gagarin Általános Iskolával partnerségben, informatika tanár önkéntesünk vezetésével. A 10 alkalmas, hétvégente megrendezésre kerülő foglalkozásokon 10 gyerek vesz részt.

Tervezett témáink

  • CV, prezentáció készítés: továbbtanuláshoz, pályázatokhoz hasznos tudás
  • Facebook megjelenések: felelős digitális polgárság
  • Felhő alkalmazások: csoportmunka során használható programok
  • Programozás alapok
  • Meghívott IT szakemberrel beszélgetés: kedvcsináló, kötetlen beszélgetés
  • Weblapszerkesztés alapok
  • Logótervezés alapok: grafikai, képszerkesztő programok használata

 

Köszönjük az NNG Kft.-nak a program támogatásában nyújtott támogatását!

A megvalósult programról képek és beszámolók az alábbi oldalakon érhetőek el: Facebook, Gagarin Iskola