Dr. Róka András
kémia-fizika szakos tanár, főiskolai docens