Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Munkapszichológiai Tanszék

Együttműködés kezdete: 2008. december óta
A KRE-vel létrejött együttműködés jelenleg elsősorban öt nagy témakört ölel fel.

Gyermek tehetségazonosítás

A tehetségazonosítás területén a gyermek kérdőív kidolgozása az Egyetem szakmai feladata, amely az Alapítvány szakmai igényei, elvárása alapján történik. A kérdőívek kiértékelése a szakmai paraméterek mentén, az Egyetem tevékenységi körébe tartozik, amelyről írásos anyagot bocsájt az Alapítvány rendelkezésére. A kérdőívekben kapott válaszok, rajzok alapján az Egyetem elkészíti a pszichológiai szempontú értékelését.

Önkéntes kiválasztás, felkészítés

Az Egyetem dolgozza ki az Alapítvány szakmai követelményei alapján az Önkéntesek kiválasztásához szükséges kérdőívet, elkészíti a szakmai kiértékelést. A jelentkezési lapok, és a kiértékelt kérdőívek alapján születik meg a döntés az egyéni interjúra behívottak személyéről. A felkészítő csapatépítő tréningek tervezésében és levezetésében is közreműködik.

Ismeretterjesztés, oktatás

A Károli Gáspár Református Egyetemen 2010 őszi szemeszterében indult a levelező, pszichológia BA I. féléves hallgatók számára „Tehetség felismerés és tehetségfejlesztés” címmel 15 órás akkreditált képzés, két szemeszteren keresztül. 2011 II. félévtől nappali képzés keretében zajlik a tehetségfejlesztésről szóló kurzus, amelyben Dr. Mirnics Zsuzsa pszichológus és Krassói Karola pedagógus az elméleti és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány gyakorlati, szakmai módszertanának oktatását végzik.

A „Messzehangzó Tehetségek – Tehetséggondozók” konferencián (2010. 05. 12.), az Alapítvány tehetséggondozói tevékenységének pszichológiai aspektusáról tartott előadást Dr. Mirnics Zsuzsa docens.
Családi Kör program szülői csoport – Dr. Mirnics Zsuzsa vezetésével

Kutatás

A Kutatási tevékenység indításának célja feltárni a mintavétel alapján, az Alapítvány által Ösztöndíjban részesített gyermekek tehetségének alakulásának módját. Lásd. KUTATÁS: Messzehangzó Ösztöndíjas Tehetségek

GYÍK Műhely

Együttműködés kezdete: 2009. decembertől

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2009-es művészeti Ösztöndíjasa Főcze Dániel. Az Alapítvány megkereste személyiségének és készségének a fejlesztésére a legoptimálisabb fejlesztő műhelyt, a GYIK Műhelyt, amellyel többoldalú együttműködést alakított ki.

Gyermek tehetségazonosítás

A gyermek kiválasztás, tehetségazonosítás területén a rajzos tesztek kiválasztását és a kitöltött, elkészült anyagokat, kreativitás, technika szempontjából, Sinkó István vezetésével értékeltük ki.

A nyári művészeti tehetséggondozó táborban a Gyík műhely egyik kollégája is részt vett önkéntesként, művészeti műhely vezetésében.

Ismeretterjesztés

Részt vett a Gyík műhely a META által rendezett „Messzehangzó Tehetségek – Tehetséggondozók” konferencián (2010. 05. 12.), mint kiállító, amelyet Sinkó István nyitott meg. Sinkó István prezentált a képzőművészeti tehetségekről.

Felkeresett általános iskolák

Együttműködés kezdete: 2008. márciustól

Jelenleg 18 iskolával működünk együtt

Az Alapítvány munkatársai felkeresik az iskolák igazgatóit, amelynek keretében sor kerül a tehetségazonosítás, a gyermekkiválasztás ismertetésére, majd az ezt követő tehetséggondozói program ismertetésére.

Az iskolák igazgatói hatáskörébe tartozik, hogy az együttműködésről döntést hozzanak, majd ezt követően kerül sor arra, hogy az igazgató delegálja a feladatok elvégzését az alsós, megjelölt osztályfőnökök felé, a határidő betartásával.

Az osztályfőnökök a preferenciák ismeretében saját döntési körükbe tartozóan adják át a célcsoportba tartozó családoknak a jelentkezési anyagokat, amelyekhez a kitöltésük után csatolják az általuk a gyermekről és a családról alkotott véleményük alapján kitöltött adatlapot.

Ezt követően kerül sor a tesztírásra, amelyhez az iskola biztosítja a szükséges termet. A teszt kiértékelését követően a személyes találkozásra /helyzetgyakorlatok foglalkozás/ behívandók névsorát szintén az iskolával tudatja az Alapítvány, és megtörténik a helyszínről az időpontról szóló megállapodás. Minden esetben a gyermekeket, ill. a családokat az iskola tájékoztatja a pályázat különböző lépcsőfokain történő megjelenés helyéről, idejéről.

A tehetséggondozó táborban való részvételi lehetőség végleges döntéséről szóló tájékoztatást, a saját iskolájába járó gyermekekről, az iskolák igazgatóihoz juttatjuk el írásban. A felvételt nem nyert gyermekeket csak az iskola, a várólistás és az utazó gyermekeket az Alapítvány is külön kiértesíti írásban.

A szülői értekezleteket minden esetben egy központi helyen levő iskolában rendezzük meg.

Csepeli Padaván Sport Egyesület

Együttműködés kezdete: 2009. január 26-tól

Az 2008-as sport tábor Ösztöndíjasa Fontana Gábor, aki a Csepeli Padaván Sportegyesület színeiben edz és versenyez karate-ban. Az Alapítvány az Egyesülettel kötött megállapodásban vállalta, hogy Gábor tehetségének további szakszerű fejlesztéséhez 100.000 Ft támogatással járul hozzá, amelyet egyesületi tagdíj, edző tábor költségének kifizetése, sportmez, és védőfelszerelés finanszírozása tesz lehetővé.

Az Egyesület, Gábor eredményeiről, edzéseken és versenyeken való részvételéről referál, telefonbeszélgetés, személyes találkozó és írásos formában.

2009 és 2010-ben Gábor elnyerte az Alapítvány vándor Ösztöndíját is, amely a következő évekre újabb 100.000 Ft biztosítását jelenti a fentiek szerint. Az edző Mátyók Andrea vállalta, hogy mentorként figyeli, segíti Gábor és a család tevékenységét, fejlődését. A tapasztalatokról verbálisan és írásban folyamatosan tájékoztatja az Alapítványt.

Honvéd Sport Egyesület

Együttműködés kezdete: 2009. december 01.

A 2009-es tehetséggondozó tábor sport Ösztöndíját a Liszkóczi ikerpár, Gergő és Bence nyerték el.

A Honvéd sportegyesületben öttusáznak, évek óta szép eredménnyel. Az Alapítvány az ösztöndíj összegét célzottan, egyesületi tagdíj, edzőtábori költség, edző ruha, és védőfelszerelésre fordítja. A gyermekek edzője Kovács Tamás látja el az Alapítvány felkérésére a mentori feladatokat is.

Ismeretterjesztés

Kovács Tamás részt vett a MeTA által rendezett „Messzehangzó Tehetségek – Tehetséggondozók” konferencián (2010. 05. 12.), amelyen a sport tehetségek gondozásáról prezentált.

Főnix Művészeti Műhely

Együttműködés kezdete: 2011. május

A 2010-es tehetséggondozó tábor művészeti Ösztöndíját többek között Lengyel Csenge nyerte el.

Az Alapítvány az ösztöndíj összegét célzottan a színi stúdió havi tandíjára fordítja.

Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pécs

Együttműködés kezdete: 2011. március

A 2010-es év művészeti Ösztöndíját többek között Mohai Zsófia oboaművész növendék nyerte el, rendhagyó módon. Mentora, Kothencz Melinda megkeresése alapján figyelt fel az Alapítvány Zsófia tehetségére és választotta a patronáltak táborába.