A MeTA szakmai alapokra helyezett tehetségfejlesztő módszertanának megvalósítása megkívánja, hogy a jelentkezők 20. életévüket betöltött, felkészült, elsősorban pedagógus, pszichológus, vagy egyéb társ szakterületek képviselői legyenek. Lényeges a kreatív, motivált, empatikus hozzáállás.

A TUDORok több lépcsős kiválasztási rendszert követően csatlakozhatnak a nyári, tehetséggondozó táborok és az évközi programok felnőtt csapatához. A kiválasztást nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a TUDORok képviselik az Alapítvány szellemiségét a gyermekek között.

A szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek mellett nagyon fontos a magabiztos, teherbíró felnőttek jelenléte, akikhez biztonságosan kötődhetnek. Lényeges, hogy pozitívan álljanak a gyermekekhez, lássák meg a gyermek erősségeit, tudják azokat megfogalmazni, kiemelni, megdicsérni, támogatni őket. Tehetségük, kreativitásuk megértéséhez, támogatásához fontos a nyitottság és a barátságos közeledési szándék. Az említett személyiségbeli tényezők mellett, helyettesíthetetlen a megfelelő gyakorlat a gyermekekkel való bánásmódban.

A TUDORok kiválasztását a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetével együttműködve végezzük.