A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008-ban hozta létre ösztöndíjprogramját.

Ösztöndíjas lehet az az iskoláskorú (12-18 éves) fiatal, aki

 • magyar állampolgár,
 • nevelési – oktatási intézmény nappali munkarendű tanulója,
 • a pályázási időszakban formai és tartami szempontból megfelelő pályázatot nyújt be az Alapítvány által meghirdetett módon,
 • az alapítvány szakmai csoportja (Ösztöndíj Bizottság) által pályázati anyaga alapján kiválasztásra kerül.

Az Ösztöndíj pályázásának menete

Az ösztöndíj elnyeréséhez a pályázónak az online jelentkezési felületre fel kell töltenie a jelentkezési lapját, motivációs levelét, tanár/mentor ajánló levelet és egy fényképet magáról tárgyév május 31-ig.

Pályázási időszaktárgyév május 1. – május 31.

Pályázatok benyújtásának módja:

 • online jelentkezési felületen keresztül
 • postai, vagy telefonon előre egyeztetve személyes úton az Alapítvány címére: 1011 Budapest, Hunyadi János út 13., Mobil: 20/665-9993, 20/665-9996
 • elektronikus úton a pályázati lapok aláírt, szkennelt változatával az iroda@messzehangzo.org e-mail címre.

Döntéshozatal

Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a fent felsorolt dokumentumokat áttanulmányozva, összegezve hozzák meg a döntést. A döntéshozatal többségi szavazással történik.

A pályázatok elbírálásának határideje: tárgyév augusztus 1.

Az ösztöndíj a tárgyév szeptemberében kezdődő tanév idejére, 1 tanévre adományozható.

Az eredmények nyilvánosságra hozatala

 A döntéshozatal után 8 munkanappal, de legkésőbb augusztus 8-ig:

 • az Alapítvány honlapján, Facebook oldalán; és
 • a pályázók értesítése (sikertelen pályázat esetén is) e-mailben történik. 

Az ösztöndíjak átadása zártkörű rendezvényen, ünnepélyes keretek között történik.

Ösztöndíj Bizottság tagjai

 • a civil szervezet vezető,
 • a mindenkori szakmai tanácsadó testület tagjai (2 fő),
 • a Kuratórium elnöke.

Az ösztöndíj elemei

Pénzdíj: összege maximum 150.000 Ft. Az összeg célzottan, a díjazott gyermek tehetségének kibontakoztatásához szükséges legoptimálisabb módon kerül felhasználásra. Minden esetben tárgyi felhasználásra vagy szolgáltatás céljára fordítandó. Felhasználás lehetséges területei: tábor, szakkör, egyéb művészeti/tudományos kör havi díja, mentor/fejlesztő alkalmazása, versenyre/fellépésre való utazás költsége.

A díj összegének módosításáról a Kuratórium dönthet.

Az Ösztöndíj elnyerés nem jogosítja fel automatikusan a gyermeket az Alapítvány által szervezett tehetségfejlesztő táborokon, évközi programokon való részvételre. Ezen programokba aktuálisan azokra kiírt jelentkezés/pályázás útján kapcsolódhat be.

Ellenőrző rendszer az Ösztöndíjat elnyert gyermekeknél az Ösztöndíj időszaka alatt

 1. Az Ösztöndíjas versenyeken való részvételi aktivitása és eredményeinek nyomon követése, archiválása.
 2. Időközi családlátogatás.
 3. Személyes beszélgetés a díjazott gyermek szüleivel a tapasztalatokról, hogy a díj felhasználásának módja egyértelműen kirajzolódjon.
 4. Az Alapítvány figyelemmel kíséri a díjazott gyermeknek és a szülőknek az esetleges média szerepléseken való részvételi aktivitását.

A pénzdíj felhasználásának módjai, átutalásának feltételei

 • A pénzösszeg nem kerül közvetlenül a gyermek, illetve a szülők, hozzátartozók birtokába.
 • A pénzösszeg felhasználásának módja, feltételei pontosan és egyértelműen az ösztöndíj szerződésben kerülnek rögzítésre. Pontosan részletezni kell, hogy a pénzösszeget a tehetséggondozást végző intézmény számlájára utalja át az Alapítvány.

Az ösztöndíj visszavonásának módja: A díj visszavonható abban az esetben, ha a gyermek, illetve a család nem veszi igénybe a díj nyújtotta lehetőségeket, nem jelenik meg a gyermek a külön foglalkozásokon, nem működik együtt a mentorral, vagy rendszeresen nem jelenik meg a média szerepléseken.

Az ösztöndíj meghosszabbítása: Kuratóriumi döntés alapján, egyéni elbírálás alá eshet az a díjazott gyermek, akit az Alapítvány kiemelkedő tehetségnek ítél, vele az ösztöndíj periódus alatt az együttműködés kifogástalan volt, és akit az Alapítvány javaslatára a Kuratórium egyhangúan Ösztöndíj meghosszabbításra elfogad. Abban az esetben, ha az Ösztöndíj lejárta után a tehetség gondozása nem garantált, az Ösztöndíj igény szerint módosítható. Az Alapítvány Kuratóriumának minden egyes Ösztöndíj esetében egyértelműen állást kell foglalnia a hosszabbítás kérdésében, tekintve hogy minden Ösztöndíj egy éves időtartamra szól.

Jelentkezés az Ösztöndíj-rendszerbe