2011. november 18. – Messzehangzó Tehetségnap

Rendezvényszervező szervezet neve: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
Helyszín: Pataky Művelődési Ház
Kiemelt támogató: Samsung Electronics Magyarország Zrt

Sokszor halljuk és mondjuk, hogy a Sors útjai kifürkészhetetlenek. Bizonyára így érez a magyar, ma már világhírű művész is, amikor visszatér gyermekkora helyszínére, Kőbányára. Ő is hisz abban, hogy a Messzehangzó Tehetségnapon fellépő gyermekek közül is lehet olyan, aki hozzá hasonlóan kitartó munkával, hittel sikeres pályát írhat le.

Közelmúltban a Kőbányai Kulturális Központ gyermekzsivajtól volt hangos. Olyan gyermekek kápráztatták el a megjelenteket, akiknek a mindennapjaik sok küzdelemben, nélkülözésben és lemondásban zajlanak, ám ennek ellenére Ők tudnak nevetni és küzdeni a céljaikért.

négy éve működő Messzehangzó Tehetségek Alapítvány munkájának eredménye a sok nehéz sorsú, sportban vagy művészetekben tehetséget mutató kisgyermekek alapítványi tehetséggondozó programba bevonása. Számukra kívánt ezen az estén fellépési lehetőséget adni az Alapítvány, hogy megmutathassák tudásukat egymásnak, szüleiknek, pedagógusaiknak és mindazoknak, akik a tehetséggondozó programok létrejöttéhez anyagi vagy szellemi támogatásukkal hozzájárultak.

Az Alapítványhoz ez idáig több, mint 500 jelentkezés érkezett azoktól, akik szerettek volna bekerülni a tehetséggondozó programokba, melyek eddig 250 gyermek számára biztosítottak ingyenes tehetségfejlesztési lehetőséget.

Közülük a Gálán több, mint 50 gyermek vett részt különböző alkotásokkal, vagy produkciókkal. A program színes és változatos volt, láthattunk és hallhattunk különböző hangszereket, oboát, trombitát, altfurulyát, fuvolát is megszólalni. A zenélő gyermekek magyarországi sikereiken túl nemzetközi versenyeken is rangos sikereket érek már el.

Az egyéni produkciókban hallhattunk prózát, verset, csodálatos székely balladát, amelyeket olyan átéléssel mondtak el a fiatal mentoráltak, amire csak az képes, aki már sok mindent megélt az életben.

A közel 200 fős közönség csoportos produkciókban is szemlélhette a gyermekek tudását, az Alapítvány néptáncpedagógusa a néptáncegyüttesekben tanuló gyermekekkel pedig olyan táncházat varázsolt a színpadra, amelyben bővelkedtek szóló számok is.

sport területén kerületi, országos és országhatáron túli sikereket elért patronáltjaink a több éve tartó mindennapos, fegyelmet és kitartást igénylő edzéseken pallérozódott tudásukat mutatták be szaltózó show-ban, tornabemutatókban, birkózásban, karatéban.

A kiváló kézügyességű gyermekek rajzait, melyek nagy része az Alapítvány táboraiban és évközi programjai során készültek, a közönség számára is láthatóvá tettük egy kiállítás keretében. Az est folyamán azok számára, akik szerettek volna a Messzehangzó Táborok életébe is betekintést nyerni, lehetőség volt a fénykép- és rajzkiállításon ellesni egy-két megható és vidám nyári pillanatot.

A rendezvény egyik fő eseménye az éves Ösztöndíjátadás volt. A díjazott 19 tehetséges, rászorult gyermek díszvendégünktől, Varnus Xavértól, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett orgonaművész – zeneszerzőtől vehette át az Okleveleket.

2010. november 13. – Messzehangzó Tehetségnap

Rendezvényszervező szervezet neve: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
Helyszín: Pataky Művelődési Ház
Kiemelt szakmai támogató: Magyar Géniusz Program, Károli Gáspár Református Egyetem
Kiemelt támogató: Pataky Művelődési Ház

A tehetséggondozói munka többrétű, mint az elsőre tűnik: az iskolán kívüli foglalkozásokban tehetséget mutató kisiskolások fejlesztésén és támogatásán túl fontos az őket nevelő szülők képzése is. A családokban növekedő tehetségmagok csak úgy tudnak kiteljesedni, ha összefogunk érdekükben: szülők, oktatási szakemberek, mentorok és az Alapítvány. A Tehetségnap lehetőséget ad arra, hogy miközben a gyerekek sport és művészeti tehetségműhelyekben játszhatnak, addig szüleik, oktatási szakemberek, valamint az Alapítványt támogató cégvezetők előadásokat hallgathatnak meg.

Karagich István, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Kuratóriumának elnöki köszöntőjét a nyári táborokban részt vett gyerekek nyitóprodukciója követte, majd a tehetséggondozás kiemelkedő szaktekintélye, Dr. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa beszélt a kultúra méltánytalanul háttérbe szorult alapköveiről, a sportról, a művészetekről és a stratégiai játékokról. (Ezek ugyanis már az ókori társadalmak óta bizonyítottan a személyiség- és tehetségfejlesztés elengedhetetlen motivációs erői, melyeknek fontos szerep jut az iskolákban esetleg helyzetükből eredően is alulteljesítő, szocio-kulturális hátrányban élő gyerekeknél.) Fel kell ismerni, hogy az iskolán kívüli tehetség megnyilvánulása és kibontakoztatása pozitívan hat vissza az iskolai teljesítményre is.

Krassói Karola ügyvezető igazgató a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány komplex tehetséggondozó programját mutatta be, kezdve a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen kidolgozott tehetségazonosító módszerétől a tematikus nyári táborokig, illetve az éves ösztöndíj programig bezárólag. Előadásában arra is rámutatott, hogyan tudjuk gyermekeinket segíteni önmagában már azzal is, ha felfedezzük bennük a tehetségmagot. Mi lehet ilyenkor a segítség, mit tegyen és hova fordulhat a szülő, vagy a pedagógus?

Az Alapítvány együttműködő szakmai partnerei is szót kaptak a Konferencián. A Honvéd Öttusa Szakosztályának utánpótlás edzője, Kovács Tamás a sporttehetségek lehetőségeiről beszélt, míg Buzás Kálmán, a Pataky Művelődési Központ igazgatója, pedagógus többek között a több éve sikerrel futó meseíró- és illusztrátorpályázat tapasztalatairól szólt. Sinkó István, a GYIK Műhely vezetője, képzőművész, művészetpedagógus a gondozott és a gondozatlan tehetség közötti óriási különbséget vette górcső alá.

A Konferencia záróakkordja a Gálaműsor volt, amely nem csak az idei ösztöndíjak átadását foglalta magában, hanem a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány nyári táboraiban részt vett gyermekek produkcióit, az ott készült alkotásokból készült kiállítást, valamint a táborok életét bemutató kisfilm vetítését is felölelte.

2011. április 7-9. – Első EU Tehetségnap, Budapest

Rendezvényszervező szervezet neve: Magyar Géniusz Program
Rendezvény neve: Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencia és az Első Európai Tehetségnap
Helyszín: Budai Vár, Magyar Kultúra Alapítvány, Szentháromság tér 6.

Az Európai Unió Magyar Elnöksége keretében, Prof. Pálinkás József úr, az MTA elnöke és Dr. Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár asszony fővédnöksége alatt 2011. április 7-9. között került megrendezésre a Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencia és az Első Európai Tehetségnap. A konferencia célja, hogy a tehetséggondozás európai helyzetének áttekintésével európai jó gyakorlatok és együttműködési lehetőségek kerüljenek bemutatásra és továbbgondolásra, illetve hogy új, tehetséggondozásra fókuszáló együttműködések alakuljanak ki.

Az Első Európai Tehetségnap programjai között a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felhívására regisztrált közel 500 Tehetségpont közül, két magyarországi, egy határon túli magyar és három európai tehetséggondozó szervezet kapott bemutatkozó, prezentációs lehetőséget. (www.conference2011.talentday.eu/hu/program_tervezet)

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tisztelettel vette a Magyar Géniusz Program hivatalos felkérését, hogy az „EU Talent Day”-en a két, Magyarországot képviselő szervezet egyikeként mutassa be teljes körű tehetséggondozói tevékenységét.

Első Európai Tehetségnap – 2011. április 9. szombat

Helyszín: Budai Vár, Magyar Kultúra Alapítvány, Szentháromság tér 6.
Díszvendég: Françoys Gagné (Québec-i Egyetem, Montreál, Kanada)

09.00 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.05 Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár megnyitója, köszöntője
10.05 – 10.15 Művészeti produkció Bartók: három dal az ELTE kórusának előadásában
10.15 – 10:45 Françoys Gagné előadása
10.45 – 10:50 Felfedezettjeink verseny I. helyezettje
10.50 – 11:45 Tehetségpontok 
Vásárhelyi Tehetségpont, Magyarország - Demarcsek Zsuzsa
Lengyel Oktatási Minisztérium, Lengyelország - Aleksandra Kowalik
Bólyai Tehetségpont, Szerbia - Gajda Attila
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Tehetségpont, Magyarország - Krassói Karola
Paivola iskola, Finnország - Merikki Lappi
Bavarian Tehetséggondozó Központ - Roya Klingner
11.45 – 11:50 Felfedezettjeink verseny II. helyezettje
11.50 – 12:10 Szünet, közben (és az egész esemény ideje alatt) Talent Fair (ország standok)