A szociális hátrányok sokfélesége, időtartama, mennyisége, milyensége minden személyiségben más lenyomatokat hagy. A hátrányos helyzet korlátozza a gyermek lehetőségeit. Ezzel a problémával gyakran együtt jár a szülői szorongás, bizonytalanság, elhanyagolás. Ez nem kedvez a kreativitásnak, a tehetségmagok felvirágoztatásának.

A szociálisan hátrányos helyzet összetevői

  • a család alacsony jövedelme,
  • szűkös, bizonytalan lakáskörülmények,
  • a szülők alacsony iskolai végzettsége,
  • a deviáns, függőségben élő családi környezet,
  • az ép család hiánya,
  • a beteg, korlátozott képességű szülők,
  • hátrányos helyzetű régió,
  • a munkanélküliség,
  • az etnikai kisebbséghez tartozást.