A művészeti tehetséggondozó táborban az alkotóműhelyek művészeti áganként szerveződve végzik a projekt tevékenységet (dráma, média, tánc, klasszikus ábrázoló művészet).

Ebben az évben 4 Alkotóműhelyt indítunk, amelyek a legfőbb művészeti ágakat foglalják össze. A Dráma műhelyben Facskó Marica színésznő, pedagógus vezetésével, egy mű színpadra állításának lépéseivel ismerkednek meg a gyermekek, a szerepformálás és a műelemzés mellett. A Tánc műhelyben Kovács Dominika amatőr táncos, pedagógus segítségével felfedezik a gyerekek a testnek, mint az egyik legfontosabb művészetet kifejező eszköz szerepének fontosságát a mellett, hogy a népi örökségkincsünk ritmus, dallam és tánclépés világát és a modern táncok világát is megismerhetik. A Klasszikus ábrázoló művészet műhelyben Ádám Márta rajztanár vezetésével a műelemzésen keresztül különböző stílusok, ábrázolási módok és témák között „utazhatnak” a gyerekek.

Új alkotóműhely lesz a Média, amelynek napjainkban egyre nagyobb jelentősége van. A műhelyt Kozák Annamária újságíró, rádióriporter vezeti, Jusztin Levente operatőr a vizuális kommunikáció oldaláról közelíti meg a téma feldolgozását. A gyerekek, a „digitális bennszülöttek” számára természetes ezen technikai eszközök használata, azonban a minőségi alkotás és az írott, illetve vizuális, és audio alkotások különbözősége és ezek minőségi megvalósítása elsajátítható lesz a táborban. A tábor utolsó napján a műhelyek, ill. résztvevőik bemutatják az alkotásaikat és verbálisan is megfogalmazzák az alkotás folyamatát, miértjét.
Az intenzív nyári tábori tehetséggondozást az évközi fejlesztő programsorozat követi, amely a tudás gazdagítás mellett hangsúlyozottan segíti a személyiség megerősödését is, ezáltal lehetőséget biztosít az éveken át tartó komplex tehetséggondozó munkára, fejlesztésre.