Ösztöndíjas lehet az az iskoláskorú (12-18 éves) bármely természettudományban, vagy művészetben kiemelkedő eredményeket mutató fiatal, aki

 • magyar állampolgár,
 • nevelési – oktatási intézmény nappali munkarendű tanulója,
 • a pályázási időszakban formai és tartami szempontból megfelelő pályázatot nyújt be az Alapítvány által meghirdetett módon,
 • az alapítvány szakmai csoportja (Ösztöndíj Bizottság) által pályázati anyaga alapján kiválasztásra kerül.

A szociálisan hátrányos helyzetről

A szociális hátrányok sokfélesége, időtartama, mennyisége, milyensége minden személyiségben más lenyomatokat hagy. A hátrányos helyzet korlátozza a gyermek lehetőségeit. Ezzel a problémával gyakran együtt jár a szülői szorongás, bizonytalanság, elhanyagolás. Ez nem kedvez a kreativitásnak, a tehetségmagok felvirágoztatásának.

A szociálisan hátrányos helyzet összetevői

 • a család alacsony jövedelme,
 • szűkös, bizonytalan lakáskörülmények,
 • a szülők alacsony iskolai végzettsége,
 • a deviáns, függőségben élő családi környezet,
 • az ép család hiánya,
 • a beteg, korlátozott képességű szülők,
 • hátrányos helyzetű régió,
 • a munkanélküliség,
 • az etnikai kisebbséghez tartozást.

A tehetségről

A modern tehetséggondozás nem csak a teljesítményre figyel, hanem a feltételezett képességekre, és személyiségvonásokra, vagyis a teljesítmény előzményeire.

„A tehetség ritkaság és a személyiség speciális megnyilvánulása szükséges kibontakozásához.“
Dr. Gyarmathy Éva

Mit jelent a tehetség? Potenciált, lehetőséget, ígéretet, valamelyik emberi tevékenységi körben kiemelkedő teljesítményt, amely társadalmilag hasznos /etikai, morális faktor/ és megelégedéssel, sikerélménnyel járhat. A tehetség 10 éves korig ígéret, ha fejlesztésben vesz részt, akkor bebizonyíthatja a benne rejlő lehetőségeket.

 • Tehetség: Kivételes adottság speciális területen.
 • Talentum: Kivételes képesség. Képes a tehetségét valóra váltani.
 • Géniusz: Egészen kivételes képességű személyiség.

A tehetség 3 összetevője

 • Ritka/Általános értelmi képesség, biológiai változatosság
 • Összetett /Intelligencia, specifikus szellemi képesség, kreativitás, motiváció
 • Kétgyökerű /Örökletes, környezeti – szerzet, tanult képességek

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.

Tehetségfajták

 • testi-kinesztetikus,
 • nyelvi,
 • térbeli- vizuális,
 • logikai-matematikai,
 • természeti,
 • zenei,
 • interperszonális,
 • intraperszonális

Tehetség típusok

 • Szabályos: könnyen kezelhető, pedagógusnak élmény, gyorsan tanul
 • Nehezen felismerhető: hullámzó teljesítményű, visszahúzódó, képességeik töredékét használják, alulteljesítők
 • Problémásak: figyelmet felkeltők, menekülnek a kötelezettségek alól, viselkedési problémák, csak akkor jön elő a tudás, ha valakit megszeretnek, akkor kinyílnak

Mire van szüksége egy tehetséges gyermeknek?

 • Lehetőségre, bátorításra, segítségnyújtásra.

Leginkább hátrányos helyzetű tehetségek

 • a lányok, kisiskolások, szociálisan hátrányos helyzetűek, tanulási zavaros gyermekek.

Hátrányok kompenzálásának lehetősége

 • Nyári tábor, fejlesztő programok ösztöndíjrendszer, tanácsadás, gazdagító fejlesztés, család és az intézmény együttműködése, pedagógiai, pszichológiai eszközök, változatos pedagógiai módszerek.

Hogyan lehet felismerni, beazonosítani a tehetséget?

 • Gyermekszeretettel, gyermek ismerettel és a tehetség vizsgálati módszerek széleskörű alkalmazásával.

„Minden apró sikert vegyünk észre és igazoljuk vissza! A kudarc-szériát sikerszériává kell változtatni!”
Dr. Csermely Péter