Különösen törékeny élethelyzetben vannak a szociálisan hátrányos helyzetben élő, kiváló adottságokkal rendelkező kisgyermekek. Ők a legsérülékenyebbek, leginkább „lenyomhatóak”, hiszen érzékenyek és „mások”, mint a társaik, a környezetükben élők.

Tehetséggondozói munkánkban elsődleges szempontnak tartjuk a személyiség megerősítését, a szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör kialakítását, amelyek mellett a gyermek egyéni igényeihez, érdeklődéséhez, fejlettségéhez mérten a speciális képességeinek a fejlesztésére is lehetőség nyílik.

Teljes tevékenységünket áthatja a komplexitás elve, a gazdagítás, a projekt módszer és e-mellett figyelmet fordítunk a gyermekek öndifferenciálásának lehetőségére is.

Az iskolán kívüli tehetséggondozás lehetővé teszi, hogy játékos formában tágítsuk a gyermekek érdeklődési körét, bővítsük ismereteiket, segítsük pozitív önértékelésüket, teret adjunk kreativitásuknak, fejlődjenek speciális képességeik.

A gazdagítást elsősorban a gyermekekben rejlő képességek fejlesztésére alkalmazzuk. Táborainkban számtalan lehetőséget kínálunk a gyermekeknek arra, hogy tantárgytól függetlenül képességeiket produktívan használják, ezáltal a mélységben történő gazdagítás lehetőségét biztosítjuk számukra.

A közösségbe integrálódást két csoportszervező elv is segíti: a kis csoportokhoz tartozás és a teljes tábori közösséggel közös tevékenységek. A táboron belüli kis csoportok kialakítását azért tartjuk nagyon fontosnak, mert az összetartozás értékét kívánják közvetíteni: szeretet, védelem, biztonság, figyelem, törődés, segítség. A differenciált foglalkozást, az egyéni bánásmódot is ebben a foglalkozási keretben tudjuk a leghatékonyabban megvalósítani. Az egyénnek is ebben a formában van megnyilvánulási lehetősége, megmutathatja a benne rejlő lehetőségeket, elmondhatja gondolatait, cselekvően formálhatja környezetét.

A tehetséggondozó táborokban speciális tevékenységi körök közül választhatnak a gyermekek. Az azonos érdeklődési körű és fejlett készségekkel, képességekkel rendelkező csoportokban zajló alkotó folyamat zárását és értékelését a közös produktum bemutatása adja.

A tehetségazonosítás, és gondozás nem képzelhető el komoly szakmai együttműködő partnerek nélkül, a Károli Egyetem pszichológusaival és szakképzett önkéntesekkel dolgozunk együtt, tehetségfejlesztő módszertanunk megvalósításában.