Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma – az elnököt is beleértve – 4 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.

A Kuratórium elnöke

 • Karagich István
  Az Alapítványt Karagich István Kuratóriumi elnök, mint képviselő önállóan jogosult képviselni.

A Kuratórium tagjai

 • Cselovszki Róbert
 • Dr. Rybaltovszki Péter
 • Wolf László

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Kuratóriumának Működési Rendje

Az Alapító a Messzehangzó Tábor Alapítvány legfőbb általános Ügydöntő, Ügyintéző, Képviselő és Kezelőszerveként a Kuratóriumot bízza meg.

A jogszabályok által meghatározott keretek között a Kuratórium önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

A Kuratórium feladata

 • Az Alapítvány céljára rendelt vagyon működtetése és gyarapítása.
 • Az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően meghatározza az alapítványi vagyon kezelésének feladatait.
 • A vagyon felhasználásának konkrét módját.
 • Az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.
 • A keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel.
 • A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása.
 • Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatala.
 • Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása.
 • Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása.
 • A alapítványi operatív feladatok ellátására munkaszervezetet működtet ügyvezető irányításával.
 • Az Alapítvány, mint munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadása és megállapítása.
 • A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározása, ellenőrzése.
 • A következő évi költségvetés elfogadása.

A Kuratórium Elnökének feladatai

 • A Kuratóriumi ülések írásbeli összehívása.
 • A Kuratórium üléséről Jegyzőkönyvkészítés, és határozat írásba foglalása.